Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POPAM_PU1_ M I.6

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

OS 1.4 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiţii la bord;
 • Turism pentru pescuitul cu undiţa;
 • Restaurante cu specific pescăresc;
 • Servicii de mediu aferente pescuitului;​
 • Activităţi educaţionale care privesc pescuitul.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 16.747.200 lei, echivalentul a 3.600.000 EURO, din care:

 • Alocare financiară pentru ITI: 7.443.200 lei, echivalentul a 1.600.000 EURO, la cursul INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 697.800 lei (echivalentul a 150.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,652 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil este de maxim 50% din valoarea totală eligibilă și nu depășește suma maximă de 75.000 Euro (inclusiv TVA eligibilă).

Cofinanțarea va fi în cuantum de minim 50%, asigurată prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar).

Atenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urile sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

În cadrul acestui apel un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finanțare în cadrul măsurii cu condiția ca sprijinul financiar nerambursabil solicitat să nu depășească cumulat 75.000 euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza în sistemul informatic MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Axa prioritară:

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță