Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 7.6

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Instituție religioasă
 • Persoană fizică autorizată

Obiectiv specific

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Sub‐măsura 7.6 sunt:

 • Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare;
 • Persoanele fizice autorizate / societățile comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă (grupă) B.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B;
 • restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă (grupă) B şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă (grupă) B;
 • modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia. 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru comune:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 500.000 euro.

Pentru alt tip de beneficiari:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative,  care vor fi scanate și depuse numai online, pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 martie 2017 - 30 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță