Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 7.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

Obiectiv specific

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub‐măsura 7.2 sunt:

 • Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • ONG‐uri ‐ pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip after‐school).

Atenție! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Punctul / punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându‐se în spațiul rural.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată:
  • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
  • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
  • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
 • Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială:
  • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
  • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
  • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip afterschool, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

Atenție! În cadrul unui proiect ce vizează extinderea infrastructurii educaţionale sunt eligibile construcţiile realizate în scop didactic (ex: laboratoare/ateliere/sere, etc). Nu este eligibilă construcţia sălilor de sport/cantinelor/căminelor, acţiunile eligibile pentru acestea fiind cele de modernizare. De asemenea, va fi considerată dotare şi achiziţia de maşini şi utilaje agricole, care prin SF/DALI demonstrează că vor fi utilizate exclusiv în scop didactic.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru comune / ADI‐uri:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și de până la 100% în cazul proiectelor de apă / apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303 / 2013, cu modificările și completările ulterioare și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
 • 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 Euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 • 500.000 Europentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
 • 4.000.000 Euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă / comună / tip de sprijin.

Pentru ONG‐uri:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • 200.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanţare ce cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate, va fi scanat și depus on‐line pe www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 martie 2017 - 30 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021