Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 6.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiective specifice

2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R (UE) nr.1305/ 2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R (UE) 1305/ 2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Categoriile de solicitanţi eligibili, în funcție de forma de organizare, sunt:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:

 • instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole;
 • îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/ manageri ai exploatației;
 • creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/ manageri de exploataţie;
 • încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile disponibile sunt de 100.000.000 euro, din care 30.000.000 euro pentru zona montană.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

 • 70.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultură ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 60.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultură ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO;
 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (inclusiv pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Depunerea proiectului

Cererea de finanțare şi documentele anexate vor fi scanate și depuse on‐line pe site-ul www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 august 2021 - 26 noiembrie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 28 februarie 2024
Ieri, 27 februarie 2024