Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.3 irigații

Beneficiari eligibili

  • ONG
  • Operator Regional de apă/apă uzată/irigații

Obiective specifice

2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole

2C Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor

5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiari eligibili sunt:

  • Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.

​Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin protocol / proces verbal de predare-primire/alte documente, infrastructură definită conform Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare cu modificările și completările ulterioare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile în cadrul submăsurii sunt:

  • Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția / modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului;
  • Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, componenta infrastructură de irigații, sunt de 43.700.259 euro.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi 1.000.000 Euro / proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP).

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, care vor fi scanate și depuse numai on-line, pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

01 iulie 2020 - 30 septembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021