Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 17.1

Beneficiari eligibili

 • Persoană fizică

Obiectiv specific

Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt fermierii activi.

Solicitanţii (persoane fizice / reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie persoane fizice sau juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • să fie fermier activ;
 • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;
 • să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;
 • să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc definite cu caracter general în Anexa nr. 5 la Ghidul Solicitantului, acestea fiind:

 • Fenomene climatice nefavorabile, respectiv:
  • seceta;
  • arșița;
  • inundațiile;
  • grindina;
  • înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară);
  • ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată;
  • furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.
 • Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 • Boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 17.1, solicitantul sprijinului are obligația de a încheia un contract de asigurare cu o societate de asigurare.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de:

 • 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier (solicitantul finanțării).

Alocarea financiară disponibilă este de 15.000.000 Euro.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul portalului www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

05 mai 2020 - 30 noiembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 17: Gestionarea riscurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021