Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 5.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiectiv specific

Submăsura 5.2 Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili sunt:

 • fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • cooperativevele agricole, grupurile de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare); Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membrii care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Listă indicativă a cheltuielilor eligibile:

 • Costul cu achiziția animalelor de reproducție destinate repopulării în vederea restabilirii producției agricole cu utilizarea conversiei UVM, dacă este cazul;
 • Costul cu achiziția animalelor de reproducție destinate reprofilării fermelor afectate, prin popularea cu alte specii de animale, în vederea restabilirii producției agricole cu utilizarea conversiei UVM de la o specie la alta;
 • Costuri cu extinderea și/sau modernizarea în scopul adaptării adăposturilor de animale.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară disponibilă este de 3.677.431 Euro.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% și nu va depăși o valoare de 200.000 euro/proiect.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul portalului www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 mai 2020 - 31 iulie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 5: Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021