Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 5.1 - publici

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuieli tangibile, după cum urmează:

 • Cheltuieli cu achiziția de instalații de dezinfecție și dezinsecție;
 • Cheltuieli cu achiziția de echipamente și instrumentar de determinarea și diagnostic;
 • Cheltuieli cu achiziția de mijloace specializate de transport a probelor;
 • Cheltuieli cu achiziția de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise până la primirea rezultatelor probelor prelevate;
 • Cheltuieli cu racordarea la utilități, după caz, respectiv racordarea la sistemele centralizate (de exemplu: energie, apă) sau cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar fi generatorul pentru curent electric.

Cheltuieli intangibile, după cum urmează:

 • Cheltuieli cu achiziția sau dezvoltarea de software;
 • Cheltuieli cu achiziția de licențe;
 • Cheltuieli cu acreditarea laboratoarelor.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 4.750.000 euro, din care:

 • Instalaţii dezinfecţie 2.310.000 Euro;
 • Autoutilitare probe și dotare laboratoare 1.700.000 Euro;
 • Camere frigorifice  740.000 Euro.

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile, numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile:
  • Există o legătură între investiţie şi potenţialul de producţie;
  • Autoritatea publică acţionează în numele diferiţilor fermieri şi se demonstrează caracterul colectiv al investiţiei.

Valoarea maximă a sprijinului nu va depăși:

 • 30.000 euro pentru investiţii în instalații de dezinfectare şi dezinsecţie;
 • 100.000 euro pentru investiţii în cresterea capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziţia de mijloace de transport a probelor;
 • 20.000 euro pentru achiziţii de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și a anexelor acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul portalului disponibil pe www.afir.info.

Obiectiv specific

Submăsura 5.1 Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:

 • instituţii publice cu atribuţii în prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA).

Categorii de beneficiari eligibili:

 • entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar;
 • autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei;
 • autorități publice care au în administrare drumurile publice și administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 mai 2020 - 31 iulie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 5: Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021