Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.2 GBER - Stimularea dezvoltării regionale

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

 • DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale                                                                                   
 • DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Atenție! Solicitanţii eligibili ai ajutorului de minimis sunt numai întreprinderile, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER pentru proiectul respectiv, adică au încheiat contractul de finanţare GBER aferent cu AFIR.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul schemei GBER se acordă sprijin pentru finanţarea proiectelor de tip investiţie iniţială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, pentru active corporale și / sau necorporale conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale (categorii de cheltuieli eligibile):
  • Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizare și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
  • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă / produse nonagricole)-sortare-condiționare materie primă, - procesare-comercializare);
  • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar (cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
 • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
  • organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectuluicheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt:
   • înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole;
   • etichetarea (crearea conceptului);
   • creare de marcă înregistrată / brand.

În cadrul schemei de minimis pot fi finanțate costurile generale proiect direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile disponibile pentru Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferentă submăsurii 4.2 sunt de 70.000.000 euro, împărțite astfel:

 • 49.000.000 euro pentru (DI 3A);
 • 21.000.000 euro pentru (DI 6A).

În cadrul schemei GBER aferenta sM 4.2 valoarea maximă a ajutorului de stat acordat nu poate depăşi plafonul maxim euro / proiect, după cum urmează:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pe schema GBER:

Nr. Crt. Regiunea de dezvoltare Tip întreprindere
Întreprinderi mari Mijlocie Mică Micro
Alte întreprinderi mari Cooperative și grupuri de producători Alte întreprinderi mijlocii Cooperative
și grupuri de producători
Alte întreprinderi mici Cooperative
și grupuri de producători
Alte microîntreprinderi Cooperative
și grupuri de producători
1. a. Nord-Vest 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
2. b. Centru 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
3. c. Nord-Est 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
4. d. Sud-Est 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
5. e. Sud-Muntenia 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
6. f. Sud-Vest Oltenia 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
7. g. Vest 35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%
8. h. București-Ilfov Jud. Ilfov 35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%
Mun. București până la 31.12.2017 15% 15% 25% 25% 35% 35% 35% 35%
Mun. Bucureşti (01.01.2018-31.12.2020) 10% 10% 20% 20% 30% 30% 30% 30%

Cofinanțarea beneficiarului în cadrul schemei GBER

 • pentru întreprinderi mari, altele decât cooperative și grupuri de producători:
  • 60% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. a) - f);
  • 65% în cazul regiunii prevăzute la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
  • 85% până la 31 decembrie 2017, respectiv 90% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti;
 • pentru cooperative și grupuri de producători care se încadrează în categoria întreprinderi mari:
  • 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. a) - f);
  • 65% în cazul regiunii prevăzute la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
  • 85% până la 31 decembrie 2017, respectiv 90% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti;
 • pentru IMM-uri, inclusiv cooperative și grupuri de producători:
  • 50% pentru întreprinderi mici și mijlocii, în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. a) - f);
  • 55% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 50% pentru întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi), în cazul regiunii prevăzute la secțiunea Zona de dezvoltare regională lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
  • 65% pentru întreprinderi mici, inclusiv microîntreprinderi, respectiv 75% pentru întreprinderi mijlocii în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2017, respectiv 70% pentru întreprinderi mici, inclusiv microîntreprinderi, respectiv 80% pentru întreprinderi mijlocii în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti.

În cadrul schemei de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro / proiect. Valoarea eligibilă a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

 • maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;
 • maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de ajutor de stat nerambursabil conţine Cererea de ajutor de stat nerambursabil (Cererea de finanțare) însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor anexate la Ghidul Solicitantului, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

01 august 2017 - 30 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021