Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 7.6 - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Instituție religioasă
 • Persoană fizică autorizată

Obiectiv specific

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 7.6 - zona ITI Delta Dunării, sunt:

 • Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • ONG-urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare;
 • Persoanele fizice autorizate / societățile comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă (grupă) B.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B;
 • restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă (grupă) B şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă (grupă) B;
 • modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru comune:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 500.000 euro.

Pentru alt tip de beneficiari:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanțare ce cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele ataşate, va fi scanat și depus online pe www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 ianuarie 2019 - 30 aprilie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021