Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.3 silvic

Beneficiari eligibili

  • Microîntreprindere
  • Întreprindere Mare
  • Autoritate publică locală
  • ONG
  • IMM
  • Autoritate administrativă autonomă
  • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

Obiectiv specific

Submăsura 4.3: Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii prezentei scheme sunt, după cum urmează:

  • Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare;
  • Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, constituite conform legislaţiei în vigoare;
  • Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislaţiei în vigoare.

Ajutoarele pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier sunt acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul forestier și care dețin în proprietate/ administrare fond forestier.
Ajutorul de stat prin prezenta schemă se acordă la nivelul întregului teritoriu al României, în cadrul fondului forestier național.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile în cadrul schemei următoarele costuri:
(a) construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor forestiere;
(b) achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci;
(c) costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate.

Atenție! Nu vor fi finanțate prin această submăsură construcția de drumuri forestiere din pământ.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Conform art. 40 paragraf (8) din Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014 în cazul investițiilor pentru drumuri forestiere, care sunt deschise publicului în mod gratuit și care servesc aspectele multifuncționale ale pădurii, intensitatea ajutoarelor se limitează la 100 % din costurile eligibile menționate mai sus.

Valoarea maximă a ajutorului de stat nu poate depăşi 1.500.000 Euro/proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, care vor fi scanate și depuse numai on-line, pe pagina de internet www.afir.info.

Alte informații specifice

Beneficiarii care primesc finanțare pentru proiectele depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat aferente unor submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020 trebuie să respecte regulile de cumul specifice fiecărui tip de ajutor de stat, potrivit reglementărilor europene și naționale în vigoare.
Ajutorul acordat în baza schemei se cumulează cu plăţile menţionate la art. 81, alin. (2) şi la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în ceea ce priveşte aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o valoare a ajutorului care depăşeşte valoarea maximă a ajutorului de stat în cadrul schemei menționată mai sus.
Ajutorul acordat în baza schemei se cumulează cu orice ajutor de minimis în privinţa aceloraşi costuri eligibile în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o valoare a ajutorului care depăşeşte valoarea maximă a ajutorului de stat în cadrul schemei menționată mai sus.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 martie 2017 - 30 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 21 octombrie 2020
Ieri, 20 octombrie 2020