Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 6.5

Beneficiari eligibili

 • Persoană fizică
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Societate cooperativă
 • Composesorate, obști și altele

Obiectiv specific

DI 2A Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii (persoane fizice / reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie persoane fizice sau juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I;
 • să deţină integral în proprietate exploatația (cel putin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează a fi transferată / care a fost transferată;
 • să se angajeze să transfere definitiv1 / să fi transferat definitiv către alt fermier întreaga sa exploataţie (cel putin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată corespunzătoare;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” are ca scop:

 • comasarea terenurilor / exploatațiilor;
 • reducerea gradului de fragmentare a exploatațiilor agricole.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului și până la data de 31.12.2020 și reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/an, reprezentând 120% din suma maximă anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). 

Procentele de contribuție publică sunt:

 • pentru toate regiunile (fără Bucureşti și județul Ilfov):
  • 0% - contribuţia Guvernului României;
  • 100% - contribuţia Uniunii Europene.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va face online pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

08 ianuarie 2018 - 11 mai 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021