Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR 8.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Obiectiv specific

Submăsura 8.1 Sprijin pentru împădurire / crearea de suprafețe împădurite

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii schemei sunt beneficiarii publici și privați de teren agricol și neagricol și formele asociative ale acestora.

 • Unități administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora;
 • Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijinul acoperă următoarele costuri eligibile:

 • costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire;
 • costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) și cele două categorii de teren (agricol și neagricol);
 • costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani, asimilată termenului de închidere a stării de masiv. Perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire;
 • costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) pentru două lucrări de îngrijire a arboretelor, prima lucrare efectuată în anul 7 sau 8, iar cea de-a doua în anul 10 sau 11 (din cadrul celor 12 ani pentru care se acorda Prima 2), efectuate după închiderea stării de masiv;
 • costuri standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani;
 • costuri pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreținere a plantației din cursul primului an de împădurire;
 • costuri standard legate de lucrările de întreținere a plantației pentru anul I pentru suprafața plantației neafectate de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, în cazul refacerii plantației ca urmare a apariției unui astfel de eveniment.

Pentru detalii consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:

 • Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1);
 • Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantației forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită Prima 2).

Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împădurire este calculat în baza formulei 1:

Cost elaborare proiect tehnic de împădurire: VB + n*VM*2%, unde:

 • VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă - 590 de euro;
 • n (ha) - suprafața totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme;
 • VM (euro) - costul mediu național de împădurire a unui hectar de teren agricol și neagricol (aferent lucrărilor de înființare și întreținere a plantațiilor - 8.889 de euro)

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, care vor fi plătite pe toată durata de aplicare a constractului de finanțare, este de 7.000.000 de euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Depunerea proiectului

Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 21 noiembrie 2016, ora 9:00 – 20 ianuarie 2017, ora 16:00.

 • După avizarea proiectului tehnic de împădurire, solicitanții pot depune, la Centrele Județene APIA, cererile de sprijin însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului.
 • Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului. .

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 noiembrie 2016 - 31 martie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță