Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 1.1

Beneficiari eligibili

 • Parteneriat public-privat
 • Furnizori de FPC autorizaţi

Obiectiv specific

DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole;

DI 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînnoirii generaţiilor

Condiții beneficiari eligibili

În cadrul acestei sub-măsuri, beneficiarii eligibili sunt:

Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate (persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial), care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.

În ceea ce privește grupul țintă, în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte grupul țintă este format din fermieri, persoane fizice care au încheiat angajamente pe măsura de agromediu și climă - M10 din cadrul PNDR 2014 - 2020.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

1. Cheltuielile cu onorariile experţilor solicitantului / solicitantului și partenerilor (inclusiv cheltuieli salariale, cuprinzând contribuțiile angajatorului și angajatului, cazare, masă şi transport pentru experți formatori, manager proiect, personal administrativ);

2. Cheltuielile pentru derularea acţiunilor de formare profesională:

 • cazare, masă şi transport participanţi, după caz;
 • materiale didactice şi consumabile pentru derularea activităților proiectului inclusiv editarea şi tipărirea acestora;
 • închirierea de echipamente necesare;
 • închirierea de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de formare;
 • alte cheltuieli pentru derularea proiectului:
  • cheltuieli generale de administraţie respectiv servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poștale şi de curierat) şi plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);
  • servicii de traducere și interpretare;
  • cheltuieli de informare şi promovare aferente activităţilor proiectului respectiv materiale de publicitate şi informare, cheltuieli aferente organizării de evenimente, cheltuieli privind organizarea de campanii de mediatizare şi conştientizare (mass-media), costurile chiriei aferente spaţiului în care se desfăşoară managementul de proiect, cheltuieli privind informarea și publicitatea referitoare la proiect, cheltuieli de transport pentru materiale şi echipamente, închirierea de mijloace de transport pentru personalul beneficiarului şi materiale / echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului, cheltuieli cu plata auditorului.

Pentru detalii suplimentare cu privire la tipurile de activități și cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea disponibilă în funcție de regiune în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este următoarea:

Nr. Crt. Zona (Regiunea / Județe) Alocarea disponibilă (Euro) Nr. maxim de fermieri din grupul țintă
1.

Zona 1

REGIUNEA NORD-EST (Jud. Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

612.000,00 2400
2.

Zona 2

REGIUNEA SUD-EST (Judeţele Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Vrancea și Buzău);

REGIUNEA SUD (Județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)

REGIUNEA BUCUREȘTI -  ILFOV

306.000,00 1200
3.

Zona 3

REGIUNEA SUD-VEST (Judeţele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și Vâlcea)

204.000,00 800
4.

Zona 4

REGIUNEA 4 VEST (Judeţele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș)

1.020.000,00 4000
5.

Zona 5

REGIUNEA NORD-VEST (Judeţele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj
1.530.000,00 6000
6.

Zona 6

REGIUNEA  CENTRU (Judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

1.020.000,00 4000
  TOTAL 4.692.000,00 18400

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de maxim 102.000 euro.

Proiectul se va adresa instruirii unui număr cuprins între 100 și 400 de persoane din grupul țintă.

Depunerea proiectului

Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus de solicitanți la sediile Compartimentelor de Dezvoltare Rurală Județene (CDRJ)  în original şi copie, pe suport de hârtie și 2 (două) CD-uri care cuprind scan-ul dosarului complet al CF.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 iulie 2016 - 03 octombrie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță