Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 1.1

Beneficiari eligibili

 • Institut de cercetare
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole;

DI 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînnoirii generaţiilor

Condiții beneficiari eligibili

 • Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private precum:
  • instituții de învățământ;
  • asociații profesionale;
  • institute de cercetare;
  • institute și stațiuni de cercetare, etc.

În cadrul acestui apel de propuneri de proiecte grupul țintă este format din:

 • fermieri;
 • beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţi sprijinite:

 • Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai submăsurilor 6.1 și 6.3.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuielile cu onorariile experților solicitantului/solicitantului și partenerilor;
 • Cheltuielile pentru derularea acţiunilor de formare profesională:
  • cazare, masă şi transport participanţi, după caz;
  • materiale didactice şi consumabile pentru derularea activităților proiectului inclusiv editarea şi tipărirea acestora;
  • închirierea de echipamente necesare;
  • închirierea de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de formare;
  • alte cheltuieli pentru derularea proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală este de 4.250.000,00 euro și este distribuită la nivel județean, detaliată în anunțul apelului.

Proiectul se va adresa instruirii unui număr cuprins între 100 și 250 de persoane din grupul țintă. Proiectele vor fi de tip grant cu o valoarea de maxim 106.250 euro și un cost pe persoană, pe zi de instruire de maxim 85 euro. Un proiect trebuie să se adreseze unui număr minim de 100 de persoane.

Pentru informații suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanţare se face la sediile Compartimentelor de Dezvoltare Rurală Județene (CDRJ) în intervalul orar 09.00 – 16.00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09.00 – 14.00 .

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 octombrie 2016 - 31 ianuarie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021