Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 4.2 - GBER - minimis

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă

Obiective specifice

 • DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale                                                                                   
 • DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili pentru ajutorul de stat acordat prin schema GBER sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), care realizează în mediul urban/rural investiţii iniţiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice în active corporale şi/sau necorporale, pentru procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economica eligibile.

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare; Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Solicitanţii eligibili ai ajutorului schemei de minimis sunt numai întreprinderile, indiferent de forma de organizare, care au optat ( la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2, adică au încheiat un contract de finanţare cu AFIR.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul schemei GBER se acordă sprijin pentru finanţarea proiectelor de tip investiţie iniţială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, pentru active corporale și / sau necorporale conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale:
  • Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate, extinderea, modernizare și dotarea clădirilor unităților de procesare,infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
  • Construcții destinate unei etape sau întregului proces tehnologic (colectare‐depozitare (materie primă / produse nonagricole)‐sortare‐condiționare materie primă,‐procesare-comercializare);
  • Achiziţionarea, în leasing financiar (cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
  • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității ca și investiții secundare valoric legate de investiția inițială în cadrul aceluiași proiect de investiții.
 • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
  • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico‐economică a proiectului;
  • Cheltuieli aferente marketing‐ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt:
   • înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole;
   • etichetarea (crearea conceptului);
   • creare de marcă înregistrată / brand.

În cadrul schemei de minimis pot fi finanțate costurile generale proiect direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER aferentă Submăsurii 4.2.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei GBER aferentă sM 4.2 nu poate depăşi plafonul maxim euro / proiect, după cum urmează:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

Intensitatea maximă a sprijinului nerambursabil ca ajutor de stat din valoarea eligibilă pe schema GBER și prezentată în tabelul de mai jos este corelată cu tipul întreprinderii, tipul investiției și zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția pentru obținerea produsului neagricol:

Regiunea de dezvoltare TIP ÎNTREPRINDERE
Întreprindere Mare Mijlocie Mică Micro
Alte întreprinderi mari Cooperative și grupuri de producători Alte întreprinderi mari Cooperative și grupuri de producători Alte întreprinderi mari Cooperative și grupuri de producători Alte întreprinderi mari Cooperative și grupuri de producători
Nord Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş) 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Nord Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui) 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Sud Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea) 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman) 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea) 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Vest (Arad, Caraş‐Severin, Hunedoara şi Timiş) 35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%
București Ilfov Județul ilfov 35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%
Mun.Bucureşti (până la data de 31.12.2017) 15% 15% 25% 25% 35% 35% 35% 35%
Mun. Bucureşti
(01.01.2018‐31.12.2020)
10% 10% 20% 20% 30% 30% 30% 30%

 

În cadrul schemei de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibila a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

 • maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții‐montaj;
 • maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat,npentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții‐montaj.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de Finanțare cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanțare), vor fi scanate și depuse online pe www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 mai 2017 - 31 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 4: Investiții în active fizice

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 12 decembrie 2019
Ieri, 11 decembrie 2019