Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 9.1.a

Beneficiari eligibili

  • Grup de producători

Obiective specifice

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 9.1a sunt grupurile de producători din sectorul pomicol constituite conform legislației specifice în vigoare „care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole, deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect, se încadrează în definiția IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare), și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în Planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

 

Aria eligibilă

Submăsura 9.1a are aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu al României.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile disponibile pentru submăsura 9.1A „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” sunt de 2.000.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, așa cum este calculat mai jos și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani de la recunoastere și suma maximă de 100.000 euro / an.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de producători astfel:

  • Anul I de la recunoaștere - 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul II de la recunoaștere - 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul III de la recunoaștere - 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul IV de la recunoaștere - 5 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul V de la recunoaștere - 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană