Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 9.1

Beneficiari eligibili

  • Grup de producători

Obiective specifice

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili sunt:

  • Grupurile de producători din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului, conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare).

Sunt eligibile și grupurile de producători care au obținut recunoaștere atât pentru produse și/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1, cât și pentru produse și/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1a. În acest caz, sprijinul se va acorda pe baza valorii producției comercializate (VPC) aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submăsura 9.1.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Prin Submăsura 9.1 nu se pot finanţa cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente. Astfel, sunt excluse de la finanțare grupurile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile disponibile pentru submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” sunt de 6.769.295 euro.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere şi suma maximă de 100.000 euro/an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de producători, astfel:

  • Anul I de la recunoaștere - 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
  • Anul II de la recunoaștere - 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
  • Anul III de la recunoaștere - 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
  • Anul IV de la recunoaștere - 5 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
  • Anul V de la recunoaștere - 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se depun prin intermediul www.afir.info.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

29 iulie 2021 - 29 octombrie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 28 februarie 2024
Ieri, 27 februarie 2024