Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNDR sM 9.1

Beneficiari eligibili

  • Grup de producători

Obiective specifice

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 9.1 sunt Grupurile de producători din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în Planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Aria eligibilă

Submăsura 9.1 are aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu al României. 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile disponibile pentru submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” sunt de 5.000.000 euro.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere, şi suma maximă de 100.000 euro / an.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de producători astfel:

  • Anul I de la recunoaștere - 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul II de la recunoaștere - 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul III de la recunoaștere - 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul IV de la recunoaștere - 5 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an;
  • Anul V de la recunoaștere - 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro / an.

Depunerea proiectului

Dosarul Cererii de finanțare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse on-line pe pagina de internet www.afir.info

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 mai 2017 - 31 iulie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Axa prioritară:

Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță