Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.1

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 2.1: Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

Condiții beneficiari eligibili

  • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):

  • Elaborarea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
  • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare.  

Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T (noi şi fazate):

  • Construirea/modernizarea rețelei rutiere TEN-T (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale);
  • Construcția de variante de ocolire aferente reţelei rutiere TEN-T (conform clasificaţiei tronsonului aferent).

Alte activităţi/echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere, în conformitate cu OS 2.1.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

  • Alocare POIM (valoare netă) OS 2.1: 1.224,70 mil. euro
  • Buget limită apel OS 2.1: 1837,04 mil. euro
  • Buget limită contractare OS 2.1: 1469,64 mil. euro

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FC): 75%
Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat): 25%

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun în MySMIS după ce parcurg etapa de pregătire a proiectelor. 

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță