Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 1.4

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 1.4: Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Condiții beneficiari eligibili

 • Administratorul infrastructurii de transport subteran de interes naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Societatea Comercială de Transport cu Metroul București – METROREX S.A, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou (noi și fazate):

 • Construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile aferente, conform PMUD BI;
 • Achiziția de material rulant modern şi modernizarea echipamentelor aferente stațiilor pe reţeaua de metrou existentă, pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru publicul călător şi reducerea duratelor de călătorie;
 • Achiziția și instalarea de echipamente pentru accesul călătorilor în staţiile de metrou şi de sisteme moderne de siguranţă a circulaţiei;
 • Modernizarea sistemelor de ventilație;
 • Modernizarea stațiilor de metrou;
 • Managementul de proiect;
 • Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc;
 • Sprijin pentru derularea activității UMP.

Alte activităţi/echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii de metrou, în conformitate cu OS 1.4.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Alocare POIM (valoare netă): 682,67 mil euro
 • Buget limită apel: 1024,00 mil euro
 • Buget limită contractare: 819,32 mil euro

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FC): 75%
Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat): 25%

 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun în MySMIS după ce parcurg etapa de pregătire a proiectelor.

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță