Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 1.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 1.2: Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Condiții beneficiari eligibili

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor). 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant (noi şi fazate):

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală;
 • Achiziția sistemului ERTMS aferent infrastructurii feroviare modernizate;
 • Dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T centrală;
 • Achiziția de material rulant. 

Alte activităţi / echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare, în conformitate cu OS 1.2.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz):

 • Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
 • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare;  
 • Asistenţă din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999.  

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Alocare POIM: 1.408,00 mil euro
 • Buget limită apel: 2.880,00 mil euro
 • Buget limită contractare: 2.304,00 mil euro 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 75% FC/FEDR 
Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) : 25%

 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun în MySMIS după ce parcurg etapa de pregătire a proiectelor.

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

30 mai 2016 - 31 decembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 noiembrie 2020
Ieri, 23 noiembrie 2020