Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 1.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 1.2: Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Condiții beneficiari eligibili

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor) și Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară), inclusiv parteneriate între aceștia;
 • Parteneriat între Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional si UAT pentru implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri metropolitane destinate serviciului public de transport în comun de călători;
 • UAT-urile, singure, asociate în ADI, sau parteneriate UAT/ADI pentru proiectele de asistență tehnică- desemnate conform Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr.101/2020 si OUG nr.88/2020-sectorul feroviar (anexa 2.1).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant (noi şi fazate):

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală;
 • Achiziția sistemului ERTMS aferent infrastructurii feroviare modernizate;
 • Dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T centrală;
 • Achiziția de material rulant;
 • Achiziția sistemelor de trenuri de lucru pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare.

Alte activităţi / echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare, în conformitate cu OS 1.2.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz):

 • Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
 • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare;  
 • Asistenţă din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999.  

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

​Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

Acțiune Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro)* Buget limită apel (mil. euro)** Buget limită contractare (mil. euro)***
Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T central 734,65 3.283,95 3.283,95
Proiecte fazate de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe rețeaua TEN-T centrală 540 540 540
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 şi post 2020, corelat cu proritizarea din MPGT 47,00 141,00 141,00
Total OS 1.2 1.321,65 3.964,95 3.964,95

Aceste alocări bugetare sunt indicative AM POIM/OIT putând decide limitarea sau suplimentarea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul axei prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite și de necesitatea atingerii indicatorilor respectivi.
*Alocare indicativă include rezerva de performanță.
**Bugetul limită al apelului și Bugetul limită de supracontractare reprezintă nivelul maxim până la care AM POIM / OIT primește cereri de finanțare, respectiv încheie contracte de finanțare (cca. 200% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de 31.12.2022, apelul va fi suspendat și reluat ulterior în funcție de sumele disponibile în urma evaluării, contractării și/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanță). Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite, în corelare cu țintele indicatorilor de program.

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Rata de cofinanțare:

 • Pentru beneficiarii finanțați din bugetul de stat / bugetul Ministerului Transporturilor:
  • 85% Fondul de Coeziune / Fondul European de Dezvoltare Regională, 15% Bugetul de Stat
 • Pentru beneficiarii finanțați de la bugetele locale:
  • 85% FEDR, 13% bugetul de stat și 2% buget local.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS 2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

30 mai 2016 - 31 decembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță