Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 1.1

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 1.1: Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

Condiții beneficiari eligibili

  • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN T centrală (noi şi fazate):

  • Construirea/modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale);
  • Construcția de variante de ocolire aferente reţelei rutiere TEN-T centrale (conform clasificaţiei tronsonului aferent);

Alte activităţi/echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere, în conformitate cu OS 1.1.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):

  • Elaborarea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
  • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare.  

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

  • Alocare POIM (valoare netă) OS 1.1: 1.920,00 mil. euro
  • Buget limită apel OS 1.1: 2.304,00 mil. euro
  • Buget limită contractare OS 1.1: 2.880,00 mil. euro

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FC): 75%
Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat): 25%

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun în MySMIS după ce parcurg etapa de pregătire a proiectelor. 

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021