Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 9.1 Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat desemnate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, prin:

 • Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie,  pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora;
 • Alte autorități și instituții publice centrale, pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora/ Spitalul Universitar de Urgență Elias;
 • Consilii Județene / consilii locale / Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, din rețeaua sanitară a acestora.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități de tip A:

 • Achiziții și montaj sisteme de  detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj;

Notă: Pentru acest tip de investiții nu este necesară elaborarea de studii de fezabilitate, investițiile propuse fiind justificate printr-o notă conceptuală/studiu de oportunitate/alt document justificativ după caz, aprobat de către solicitant.

Activități de tip B:

 • Evaluarea deficiențelor infrastructurii existente prin expertize tehnice și, după caz, studii, audituri, analize de specialitate în raport cu specificul acțiunii finanțabile, precum și pregătirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții / proiectare de specialitate etc., după caz; Această activitate nu poate face obiectul unui proiect de sine stătător;
 • Achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale.

Un spital public nu poate fi sprijinit, în două sau mai multe proiecte, pentru același tip de activitate A sau B.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total al apelului este de:

 • Pentru activități de tip A, alocarea netă indicativă POIM este de 10.000.000 euro;
 • Pentru activități de tip B, alocarea netă indicativă POIM este de 40.000.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, pentru activitățile de tip A, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 150.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, pentru activitățile de tip B,  indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 2.000.000 euro.

În cazul în care se solicită finanțare pentru ambele tipuri de activități, valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru un spital public, nu va depăși 2.150.000 euro.

Plafoanele maxime de mai sus se vor calcula la cursul InforEuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare.

Cofinanțare:

 • Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR Regiuni mai puțin dezvoltate) - 85%;
 • Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR Regiuni dezvoltate) - 80%;
 • Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) - 15% / 20%

Depunerea proiectului

Apelul este unul necompetitiv, cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană