Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 9.1 Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19  

Condiții beneficiari eligibili

a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;

b) instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale;

c) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale;

d) parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și c);

e) parteneriatele dintre inspectoratele școlare și unitățile de învățământ. 

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

A: Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu:

 • echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la:
  • măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor;
 • containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2.

B: Dotarea instituțiilor de învățământ superior de stat cu:

 • echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la:
  • măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat:

 • pentru proiecte de tip A - regiuni mai puțin dezvoltate:
  • alocare netă: 60 mil. euro;
  • buget limită apel: 180 mil. euro;
  • buget limită supracontractare: 120 mil. euro.
 • pentru proiecte de tip A - regiunea mai dezvoltată:
  • alocare netă: 15 mil. euro;
  • buget limită apel: 45 mil. euro;
  • buget limită supracontractare: 30 mil. euro.
 • pentru proiecte de tip B - regiuni mai puțin dezvoltate:
  • alocare netă: 7 mil. euro;
  • buget limită apel: 21 mil. euro;
  • buget limită supracontractare: 14 mil. euro.
 • pentru proiecte de tip B - regiunea mai dezvoltată:
  • alocare netă: 3 mil. euro;
  • buget limită apel: 9 mil. euro;
  • buget limită supracontractare: 6 mil. euro.

Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru o unitate de învățământ preuniversitar și/sau universitar de stat, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 250.000 euro (valoare fără TVA).

Aceeași unitate de învățământ poate fi sprijinită printr-un singur proiect, indiferent de tipul solicitantului sau formei de parteneriat.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii februarie 2020, respectiv 1 EUR = 4,777 RON.

Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile (100% FEDR, 0% buget de stat). Aceste rate de cofinanțare se vor aplica pentru exercițiul contabil 2020-2021, conform Regulamentului (UE) 2020/558. Pentru cheltuielile care NU vor fi declarate în cererile de plată în cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, se vor aplica următoarele rate de cofinanțare:

 • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR regiuni mai puțin dezvoltate): 85%;
 • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR regiunea dezvoltată): 80%;
 • Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat): 15% / 20%.

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 octombrie 2020 - 15 ianuarie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță