Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.3

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Administrator infrastructură aeroportuară

Obiectiv specific

OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Condiții beneficiari eligibili

 • autorități și companii naționale;
 • autorități publice locale;
 • regii autonome;
 • societăți și entități naționale și private care administrează și / sau au în concesiune infrastructura aeroportuară.

Solicitanții trebuie să fie înscriși în AIP România pentru a putea transmite cereri de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă dovada că este deschis traficului aerian.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară având ca obiectiv construcția / extinderea / modernizarea de terminale, respectiv reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului:
  • Construcție / extindere / modernizare terminale;
  • Reabilitare / modernizare / extindere suprafețe de mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.);
  • Instalații aferente infrastructurii aeroportuare (balizaj, sisteme iluminare, etc.);
  • Investiții care vizează siguranța și securitatea pentru infrastructura de transport aerian, inseparabile de obiectivele proiectului, în corelare cu tipurile de activități cu caracter non-economic prezentate în anexa 10;
 • Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității:
  • Investiții care vizează siguranța și securitatea pentru infrastructura de transport aerian în corelare cu tipurile de activități cu caracter non-economic prezentate în Anexa 10;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):
  • Activități de pregătire a investițiilor (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost - Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc) care vizează siguranța și securitatea pentru infrastructura de transport aerian în corelare cu tipurile de activități cu caracter non-economic prezentate în anexa 10.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Buget alocat:

 • Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară având ca obiectiv construcția / extinderea / modernizarea de terminale, respectiv reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului:
  • Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro): 33,57
  • Buget limită apel (mil. euro): 315,10
  • Buget limită contractare (mil. euro): 315,10
 • Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității:
  • Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro): 8,95
  • Buget limită apel (mil. euro): 84,02
  • Buget limită contractare (mil. euro): 84,02
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):
  • Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro): 1,44
  • Buget limită apel (mil. euro): 21,02
  • Buget limită contractare (mil. euro): 21,02

Valoarea proiectelor trebuie să se încadreze în valoarea maximă prevăzută în Master Planul General de Transport pentru aeroportul respectiv. În cazul în care valoarea costurilor totale eligibile la un singur proiect depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

Ratele de cofinanțare:

 • Pentru beneficiari finanțați din bugetul de stat/bugetul Ministerului Transporturilor:
  • 85% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 15% buget de stat/bugetul Ministerului Transporturilor.
 • Pentru beneficiari finanțați de la bugetele locale:
  • 85% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% buget de stat și 2% buget local.
 • Pentru beneficiari privați:
  • 85% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 15% buget de stat.

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021