Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 1.3

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

OS 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Condiții beneficiari eligibili

 • administratorii Dunării și canalelor navigabile (RA AFDJ SA Galați, CN ACN SA Constanța);
 • administratorii porturilor maritime şi fluviale situate pe rețeaua TEN-T CORE, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (CN APM SA Constanța, CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați, CN ACN SA Constanta);
 • Ministerul Transporturilor prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități finanțabile:

 • Proiecte fazate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării:
  • Modernizarea ecluzelor de pe canalele navigabile;
 • Proiecte noi de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre:
  • Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile interioare, inclusiv prin creșterea adâncimilor de navigație;
  • Modernizarea ecluzelor de pe canalele navigabile;
  • Realizarea de lucrări specifice de apărări de maluri;
  • Achiziția de echipamente și nave multifuncționale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
  • Dragaj pe Dunăre, canalele navigabile ale Dunării și în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.
 • Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală:
  • Dezvoltarea infrastructurii de acces (cum ar fi drumurile și căile ferate de acces și șenalele și ecluzele de acces), precum și a capacității feroviare și rutiere situate în interiorul portului;
  • Modernizarea/Dezvoltarea infrastructurii portuare (danele pentru legarea – dezlegarea navelor, cheurilor, jetelele/digurile de larg, bazinele portuare din interiorul porturilor, rambleurile și terenurile câștigate din apă, infrastructura pentru combustibilii alternativi, infrastructura pentru colectarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură etc.);
  • Activități pentru creșterea adâncimilor de navigație în port (dragaj);
  • Realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii utilitare (de gaz, de canalizare, electrice, de căldură, etc.).
 • Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor situate pe TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat:
  • Elaborare aplicaţie de finanţare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.);
  • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru achiziția publică.

Vaaloarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocare financiară:

Acțiune Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro) Buget limită apel (mil. euro)* Buget limită contractare (mil. euro)*
Proiecte de investiții fazate pentru îmbunătățirea navigației pe Dunăre și Canalele navigabile 74 74 74
Proiecte de investiții noi pentru îmbunătățirea navigației pe Dunăre și Canalele navigabile 40 80 80
Proiecte de investiții noi în cadrul porturilor maritime și fluviale situate pe rețeaua TEN-T Core 116 190 190
Proiecte de asistență tehnică în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorului de stat 26 40 40
Total OS 1.3 256,00 384,00 384,00

* Include supracontractarea de 50% aferenta obiectivului specific

Valoarea proiectelor:

Investițiile în îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării nu sunt supuse unei limite valorice, dar dacă valoarea costurilor totale eligibile aferentă unui proiect depășește 75 milioane euro, acesta trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

În cazul investițiilor care implică ajutor de stat solicitanții vor avea în vedere încadrarea în valorile maxime ale proiectelor / costurilor eligibile prevăzute în documentele prin care este asigurată compatibilizarea cu regulile ajutorului de stat.

Pentru proiectele de investiții care intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat, dar pentru care beneficiarul optează pentru notificarea individuală, în baza prevederilor art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau pentru care beneficiarii doresc aplicarea testului investitorului privat prudent în economia de piață, prin Ghidul solicitantului nu se impun valori maxime ale proiectelor.

Cofinanțare:

 • Pentru beneficiarii finanțați din bugetul de stat / bugetul Ministerului Transporturilor:
  • 75% Fondul de Coeziune / FEDR, 25% bugetul de stat
   • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FC/FEDR) / intervenția publică asigurată de FC/FEDR este de 75%;
   • Contribuţia beneficiarului, reprezentând totodată contribuția publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) / intervenția publică asigurată de bugetul de stat este de 25%.
 • Pentru beneficiarii finanțați de la bugetele locale:
  • 75% FEDR, 23% bugetul de stat și 2% buget local:
   • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile / intervenția publică asigurată de FEDR este de 75%;
   • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile din bugetul de stat / Intervenția publică asigurată din bugetul de stat este de 23%;
   • Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului la costurile totale eligibile/ intervenția publică asigurată din bugetul local este de 2%.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021