Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 4.3

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul OS 4.3 pentru toate tipurile de acțiuni finanțate sunt autorităţile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar - printr-un act juridic -  în vederea implementării proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități specifice de reabilitare și ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafață contaminată și decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
 • Remedierea amplasamentelor unor facilități, cum ar fi batale explorare și producție, amplasamente aferente rafinăriilor, etc.;
 • Activități specifice de închiriere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării și ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activități (a nu se înțelege construirea de depozite);
 • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafață depoluată;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare;
 • Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
 • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.

Nu sunt eligibile activități privind construcția unor construcții, amenajări, utilități etc. care să deservească utilizarea ulterioară a terenului.

Activitățile enumerate mai sus nu sunt limitative. Orice alte activități similare care se încadrează în obiectivele și acțiunilor POIM aferente OS 4.3. pot fi incluse în proiecte, inclusiv auditul/studiul necesar pentru demonstrarea modului în care rezultatul programului a fost atins.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

Acțiune Alocare netă POIM (euro) Buget limită apel (euro)**/ Buget limită contractare (euro)
A. Proiecte noi de decontaminare a siturilor poluate 5.716.409 205.716.409

Valoarea maximă:

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Rata de cofinanțare a proiectelor:

Pentru proiectele finanţate prin OS 4.3, sursele de finanțare se asigură după cum urmează:

 • Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:
  • 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 15% contribuția beneficiarului (buget de stat)
 • Pentru beneficiari autorități publice locale / instituții subordonate acestora, finanțate de la bugetul de local:
  • 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget de stat şi 2% buget local.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2018 - 30 iunie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță