Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 5.2 - Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Condiții beneficiari eligibili

 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile aflate în subordine;
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale;
 • Instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, numai în parteneriat cu IGSU;
 • Servicii voluntare (prin autoritatea locală responsabilă) care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, care funcționează în baza prevederilor OG nr. 88/2001 și a Ordinului MAI nr 96/2016, numai în parteneriat cu IGSU.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului prin:
  • achiziționarea de echipamente și mijloace de intervenție/ reziliență specifice pentru intervenții de tip multi-risc;
 • Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie prin:
  • Construcția/reabilitarea unor centre și poligoane de pregătire a personalului din serviciile de urgență pentru intervenții de tip multi-risc;
  • Dotarea cu echipamente și materiale cu caracter permanent a centrelor şi poligoanelor specializate de pregătire construite/reabilitate în domeniile de competență a IGSU – stingerea incendiilor, căutare – salvare din medii ostile vieţii, salvare de la înălțime, prim-ajutor calificat, CBRN și asanare pirotehnică;
 • Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă prin:
  • amenajarea și dotarea dispeceratelor și centrelor de conducere și coordonare a intervenției și achiziționarea sistemelor de comunicații și a echipamentelor aferente acestora;
 • Construirea și dotarea unor centre regionale de intervenție multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun și eficient la nivel regional și completarea și dotarea centrelor rapide de intervenție prin:
  • amenajarea și dotarea centrelor naționale/regionale și centrelor rapide de intervenție, inclusiv prin achiziționarea de sisteme informatice ce pot răspunde necesității de intervenție rapidă în caz de urgență;
 • Alte tipuri de activități:
  • Activități vizând creşterea gradului de conştientizare în legătură cu riscul producerii dezastrelor, ca parte integrantă a proiectelor de investiții, și al căror buget să nu depășească 5% din cheltuielile investiționale;
  • Managementul de proiect, ca parte integrantă a proiectelor de investiții;
  • Activitățile de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și publicitate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte:

 • Alocare netă POIM (alocare indicativă fără rezervă de performanță): 15.168.961 euro
 • Buget limită apel (nivelul maxim până la care AM POIM primește cereri de finanțare): 1.000.000.000 euro
 • Buget limită contractare (valoarea sumei supracontractate este indicativă, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume): 1.000.000.000 euro.

Alocarea indicativă dedicată ITI Delta Dunării pentru acest obiectiv specific este de 8.988.235 euro (din care 7.640.000 euro Fondul de Coeziune).

Valoarea maximă și minimă a proiectului: Nu se aplică.

Pentru proiectele finanţate prin O.S. 5.2, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel:  

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (Fond de Coeziune)  85%
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat)  15%

În situația unor eventuale parteneriate, regulile de cofinanțare aplicabile partenerului sunt cele stipulate în OUG nr. 40/2015, în funcție de tipul partenerului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

16 septembrie 2019 - 31 decembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță