Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 5.1 - Inundații și eroziune costieră

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Apelor și Pădurilor, ca instituție desemnată să coordoneze și să monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI), în parteneriat cu structurile specializate să implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI (ex. Administrația Națională „Apele Române” și administrațiile bazinale subordonate; Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare etc.) pentru acțiuni de tip A;
 • Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural - pentru acțiuni de tip A;
 • Administrația Națională de Meteorologie - pentru acțiunile de tip A specifice ANM;
 • Administrația Națională „Apele Române” pentru acțiuni de tip B.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile care urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:

A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații:

A1. Proiecte de investiții:

 • Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme;
 • Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale;
 • Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a inundațiilor;
 • Realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la inundații, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme.

A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare a riscului la inundații:

 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020;
 • Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor;
 • Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele);
 • Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii.

B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere

B1. Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor și activități de reabilitare și protecție a plajelor:

 • Înnisipări artificiale;
 • Creare de noi plaje, diguri submerse și emerse, epiuri pentru retenția nisipului;
 • Reabilitare structuri sparge-val;
 • Diguri de stabilizare a plajelor, drenaje, ziduri de sprijin.

B2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020

C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri:

 • Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice riscurilor identificate prin evaluarea națională și/sau prin planul de acțiune de adaptare la schimbări climatice.

Alte tipuri de activăți:

 • Management de proiect;
 • Activități de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și publicitate;
 • Audit.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din OS 5.1 în cadrul acestui apel de proiecte acoperă necesarul de finanțare pentru proiectele fazate (alocarea UE și buget de stat), respectiv 6.700.000 euro.

Alocarea financiară orientativă pentru acest apel este prezentată în tabelul de mai jos:

Acțiune Alocare netă POIM Buget limită apel / contractare
Proiecte de investiții 402,35 mil. euro 420 mil. euro
Proiecte vizând capacitatea de management a
riscului la inundații
30 mil. euro
Total 450 mil. euro

Această alocare include și alocarea pentru ITI Delta Dunării, respectiv:

Acțiune Alocare netă (euro)
Acțiuni finanțabile în cadrul ITI Delta Dunării 44.235.294

Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor.

Pentru proiectele finanţate prin O.S. 5.1 se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul de Coeziune și 15% buget de stat.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 100% (85% FC + 15% buget de stat) pentru toate categoriile de beneficiari
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) 15% (buget de stat - conform OUG nr. 40/2015 la art. 6 alin. (3) )

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte lansat este apel de proiecte pe bază de listă de proiecte preidentificate.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3 din Ghidul Solicitantului.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

03 ianuarie 2018 - 30 iunie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021