Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 5.1 - proiecte fazate

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil în cadrul OS 5.1 pentru proiecte fazate este:

 • Administraţia Naţională „Apele Române”.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme:
  • Lucrări de renaturare;
  • Reabilitare zone umede;
  • Mlaștini, turbării și păduri inundabile - pentru prevenirea inundaţiilor;
  • Realizarea de poldere - acumulări temporare de apă.
 • Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor:
  • Elaborare studii, metodologii, manuale de bună practică privind managementul barajelor.
 • Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele):
  • Realizarea unor planuri de coordonare intersectorială care să aibă în vedere integrarea tuturor activităților din bazinul hidrografic în vederea realizării unei abordări integrate.
 • Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale:
  • Achiziționare de echipamente necesare pentru monitorizarea și avertizarea fenomenelor hidro-meteorologice severe.
 • Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a inundațiilor:
  • Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice prin instalarea de senzori automați ​și echipamente complementare pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor; măsurarea stratului de zăpadă şi staţii hidrometrice pentru debite afluente, prize şi derivaţii; dotarea cu software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor hidrotehnice; echipamente şi mijloace de intervenţie la inundaţii pentru ANAR;
  • Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră.
 • Realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la inundații, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme:
  • Lucrări de amenajări/regularizări de albie;
  • Construirea de ziduri de sprijin;
  • Lucrări de consolidări de mal;
  • Reabilitări / construcţii lacuri de acumulare şi alte investiții conexe pentru întreținere şi siguranță în exploatare;
  • Diguri de apărare împotriva inundațiilor, derivații interbazinale, prize de apă şi alte investiţii conexe pentru întreținere şi siguranța în exploatare.

 

 • Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen scurt, mediu şi lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii:
  • Realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea sistemelor de asigurări, sisteme de avertizare/alarmare, informarea publicului etc.);
  • Implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii;
  • Măsuri privind monitorizarea, prognoza și avertizarea inundaţiilor.
 • Alte tipuri de activăți:
  • Managementul de proiect;
  • Activitățile de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și publicitate.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din OS 5.1 în cadrul prezentui apel de proiecte acoperă necesarul de finanțare pentru proiectele fazate (alocarea UE și buget de stat), respectiv 6.700.000 euro.

Valoarea proiectelor fazate din cadrul OS 5.1. a fost determinată prin procesul de fazare și corespunde valorii reale a fazei a II-a.

Pentru proiectele fazate  finanţate prin O.S. 5.1, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul de Coeziune și 15% buget de stat.

Acțiunile de prevenire a riscului la inundații fac parte din atributele exercitate de o autoritate publică și nu reprezintă ajutor de stat. 

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță