Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 4.3 - proiecte fazate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul OS 4.3 pentru toate tipurile de acțiuni finanțate sunt autorităţile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului), cu accent pe bio-decontaminare;
 • Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, cum ar fi batale explorare și producție, amplasamente aferente rafinăriilor; activitățile constau în eliminarea / reducerea contaminării (existentă în sol, apa subterană şi/sau apa de suprafaţă) de pe amplasamente, în scopul aducerii terenului la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării;
 • Activităţi specifice de închidere / ecologizare / reabilitare / conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea / depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Activitățile enumerate mai sus nu sunt limitative. Orice alte activități similare care se încadrează în obiectivele și acțiunilor POIM aferente OS 4.3. pot fi incluse în proiecte, inclusiv auditul / studiul necesar pentru demonstrarea modului în care rezultatul programului a fost atins.

În cadrul proiectelor promovate vor fi finanţate de asemenea și activităţi cu caracter general:

 • Management de proiect
 • Informare şi publicitate

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:
Acțiune Alocare netă POIM (euro)* Buget limită apel (euro)** Buget limită contractare (euro)***
A2. Proiecte fazate de decontaminare a siturilor poluate 33.000.000 33.000.000 33.000.000

Aceste alocări bugetare sunt indicative, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul axei prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite și de necesitatea atingerii indicatorilor respectivi.

* Alocare indicativă fără rezervă de performanță

** Sumele neacoperite prin proiectele depuse vor fi realocate de AM POIM  din oficiu spre proiectele noi de investiții.

***Bugetul limită de supracontractare este indicativ. Valoarea sumei supracontractate este indicativă, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcție de valoarea proiectelor fazate. 

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27). Proiectele care nu depășesc această valoare sunt proiecte non-majore.

 • Valoarea proiectelor fazate din cadrul OS 4.3 a fost preidentificată la nivelul Programului Operațional Infrastructură Mare, plecând de la bugetul proiectele finanțate anterior prin POS Mediu și pe baza cererilor de fazare.
 • Ratele de cofinanțare a proiectelor:
  • Pentru beneficiari autorități publice locale / instituții subordonate acestora, finanțate de la bugetul de local: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget de stat şi 2% buget local.

 • Ajutor de stat

  • Investițiile privind reabilitarea siturilor contaminate intră sub incidența articolului 45 din Regulamentul nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat. Investițiile trebuie să aibă drept rezultat repararea daunelor aduse mediului, inclusiv a daunelor aduse calității solului sau a apelor de suprafață ori subterane.

   Proiectele fazate ce vizează siturile contaminate istoric nu au intrat sub incidența ajutorului de stat aplicabile în cadrul perioadei programatice 2007-2013, prin urmare finalizarea implementării se va asigura în aceleași condiții cu cele evaluate inițial la aprobarea cererii de finanțare din POS Mediu 2007-2013.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021