Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 6.4

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv specific

OS 6.4. Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.4. (conform codului CAEN eligibil precizat în ghid), sunt:

 • Societăţile din industrie constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru UE, care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an.
 • ​Reprezentantul desemnat al unui parc industrial, entitate cu personalitate juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care poate dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă eficiență, și care poate fi:
  • administratorul parcului, entitate cu personalitate juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, dacă prin contractul de administrare și servicii conexe încheiat cu rezidentul parcului are obligația furnizării energiei  pentru rezidenții parcului;
  • distribuitorul de energie al parcului industrial (operatorul care asigură distribuţia energiei în cadrul parcului), dacă există un contract comercial de furnizare a energiei între administratorul parcului și distribuitorul de energie al parcului.

 

Atenție!

Proiectele implementate în regiunea București-Ilfov nu sunt eligibile.

Se iau în considerare toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei.

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

 • Achiziţionarea de instalaţii / echipamente pentru construcția / modernizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare, aferente echipamentelor modernizate.

Alte instalaţii / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu OS 6.4. Instalațiile de manevrare și prelucrare a biomasei, precum și producerea biogazului nu sunt eligibile.

Activități cu caracter general:

 • Informarea / publicitatea aferentă proiectului;
 • Auditul financiar.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile este de 15.000.000 euro iar contribuţia publică este asigurată în proporţie de

 • Buget de stat: 15%
 • FEDR : 85%.

Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile publice pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor şi intensitatea ajutorului de stat. Intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăşi:

 • 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici;
 • 70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii;
 • 60% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari.

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014 sau daca acesta nu va fi functional vor fi depuse pe hârtie la AM POIM.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 mai 2017 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021