Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 3.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

Obiectiv specific

OS 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili corespunzători tipurilor de acțiuni finanțate se încadrează în următoarele categorii:

A. Proiecte noi integrate / individuale de consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor:

A.1 Proiecte noi integrate de management integrat a deșeurilor a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013 dar nu au fost finalizate în timp pentru demararea implementării (în acord cu prevederile PNGD și planurilor județene de gestionare a deșeurilor adoptate în anul 2020):

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene din lista anexată la Ghidul Solicitantului.

A.2 Proiecte noi integrate / individuale în acord cu prevederile PNGD și planurilor județene de gestionare a deșeurilor adoptate în anul 2020 și care să fie complementare, după caz, investițiilor deja realizate, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului:

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene (altele decât cele din lista anexată la Ghidul Solicitantului).

B. Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului pentru guvernanța în domeniul de management al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului):

 • Ministerul Mediului;
 • Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului.

C. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti:

 • Primăria Municipiului Bucureşti pentru acțiune de tip C.1;
 • Primăriile de sector pentru acțiune de tip C.2.

D. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase:

 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor / Administrația Fondului pentru Mediu.

E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):

 • Toți beneficiarii eligibili menționați la activitățile de tip A – D și F.

F. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean):

 • Administrația Fondului pentru Mediu.

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Proiecte noi integrate / individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare inclusiv tratare şi eliminare):

 • închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi deschiderea / extinderea de noi depozite;
 • implementarea sistemelor de colectare separată;
 • construcţia de instalații de transfer și instalații pentru valorificarea / tratarea deșeurilor, platforme de compostare şi unități de compostare individuală, staţii de tratare mecano-biologică ş.a.

B. Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru guvernanța în domeniul managementului deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului;

C. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;

D. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase;

E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz);

F. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat pentru proiecte noi:

 • alocarea indicativă POIM este de 88.499.223,00 euro;
 • bugetul limită al apelului este de 265.497.669,00 euro - nivelul maxim până la care AM POIM primește cereri de finanțare (stabilit în corelare cu art. 12, OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare).

Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor. Valoarea proiectelor noi de dezvoltare a infrastructurii de deșeuri din cadrul OS 3.1 este estimată pe baza necesarului de investiții identificat la nivel de Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor sau Master Plan județean / zonal.

Rata de cofinanțare:

 • Pentru beneficiari autorități publice locale:
  • 85% Fondul de Coeziune;
  • 13% buget de stat;
  • 2% buget local.
 • Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:
  • 85% Fondul de Coeziune;
  • 15% contribuția beneficiarului (buget de stat).
 • Pentru beneficiari instituții centrale nefinanțate de la bugetul de stat:
  • 85% Fondul de Coeziune;
  • 13% buget de stat;
  • 2% contribuția beneficiarului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

03 septembrie 2020 - 01 iulie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță