Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 3.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

Obiectiv specific

OS 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Informații eligibilitate solicitanți

A. Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor 

A1. Proiecte fazate

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene care au depus cerere de fazare în cadrul POS Mediu / se regăsesc în lista anexată Ghidului Solicitantului (Anexa 7)

A2. Proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013 dar nu au fost finalizate în timp pentru demararea implementării 

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene din lista anexată Ghidului Solicitantului

B. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti

 • Primăria Municipiului Bucureşti

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Proiecte integrate de management al deșeurilor (noi şi fazate)

 • Implementarea sistemelor de colectare selectivă;
 • Construcţia de instalații de transfer și valorificare / tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală;
 • Construcţia de staţii sortare și de tratare mecano-biologică etc;
 • Închiderea și reabilitarea de depozite neconforme,  inclusiv a sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului;
 • Deschiderea / extinderea de noi depozite;
 • Asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate (inclusiv conştientizarea publicului) etc.;
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale (întărirea capacității instituționale a beneficiarilor prin organizarea sesiunilor de instruire / training, inclusiv „on the job training” în sectorul de management integrat al deșeurilor (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea cererilor de finanțare, gestionarea nămolului etc.).

B. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti

 • Proiect integrat ce va viza nevoile de investiții la nivelul municipiului București luând în considerare respectarea ierarhiei deșeurilor, începând cu colectarea separată până la eliminarea acestora.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor.
 • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 98% (85% FC+ 13% buget de stat). Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2%.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Ieri, 10 iulie 2020
09 iulie 2020