Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 5.2 - Management al riscului

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.

Condiții beneficiari eligibili

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile aflate în subordine, precum şi alte instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, numai în parteneriat cu IGSU.

Alți beneficiari, identificați prin POIM, vor fi eligibili ulterior finalizării evaluării naționale a riscurilor, conform investițiilor prioritizate ca urmare a acestei evaluări.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului, prin achiziționarea de echipamente și mijloace de intervenție specifice pentru intervenții de tip multi-risc;
 • Achiziţionarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea unor baze operaţionale regionale pentru a facilita intervenţiile integrate în caz de dezastre naturale sau accidente tehnologice, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente se va realiza în funcţie de specificul diferitelor zone (expunere la cutremure, inundaţii, alunecări de teren ş.a.), prin achiziționarea de echipamente și mijloace de intervenție specifice și de suport logistic pentru intervenții de tip multi-risc;
 • Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie, prin:
  • Construcția / reabilitarea unor centre și poligoane de pregătire a personalului din serviciile de urgență pentru intervenții de tip multi-risc;
  • Dotarea cu echipamente și materialele cu caracter permanent a centrelor şi poligoanelor specializate de pregătire construite / reabilitate în domeniile de competență a IGSU – stingerea incendiilor, căutare – salvare din medii ostile vieţii, salvare de la înălțime, prim-ajutor calificat, CBRN și asanare pirotehnică
 • Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, prin amenajarea și dotarea dispeceratelor și centrelor de conducere și coordonare a intervenției și achiziționarea sistemelor de comunicații și a echipamentelor aferente acestora;
 • Alte tipuri de activăți:
  • Activități vizând creşterea gradului de conştientizare în legătură cu riscul producerii dezastrelor, ca parte integrantă a proiectelor de investiții, și al căror buget să nu depășească 5% din cheltuielile investiționale;
  • Managementul de proiect, ca parte integrantă a proiectelor de investiții; 
  • Activitățile de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și publicitate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea maximă a proiectului 50.000.000 Euro.
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 85% din costurile totale eligibile și 15% reprezentând contribuția beneficiarului.

Alte informații

Apelul de proiecte este pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate, de tip no-regret.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

20 aprilie 2016 - 01 februarie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță