Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 4.2

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 4.2: Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel național

Condiții beneficiari eligibili

Pentru toate tipurile de acțiuni finanțate este Ministerul Mediului, individual sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziția de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există determinări;

B. Dezvoltarea unui sistem de prognoză și inventariere a emisiilor de poluanți în aer;

C. Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea poluanților emiși în aer.

În cadrul proiectelor promovate vor fi finanţate activităţi cu caracter general:

  • Management de proiect
  • Informare şi publicitate

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 15% contribuția beneficiarului (buget de stat).

Bugetul total alocat este de cca. 15,3 mil. euro.

Alte informații

Pentru proiectele naționale, valoarea eligibilă a proiectului este determinată prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate (89,44%), întrucât valoarea aferentă regiunii București-Ilfov nu este eligibilă în cadrul OS 4.2. 

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană