Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 3.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Operator Regional de apă/apă uzată/irigații

Obiectiv specific

OS 3.2: Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Condiții beneficiari eligibili

 • Operatorii Regionali (OR) din sectorul de apă / apă uzată;
 • Primăria Municipiului București; 
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” și Ministerul Sănătății.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:  

 1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate):
 • Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; 
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
 • Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apă;
 • Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții / facilități conexe;
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; 
 • Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
 • Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;  
 • Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
 • Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție,  înființare/extindere sisteme de telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare, etc.;
 • Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc;
 1. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile:
 • Achiziționarea echipamentelor de laborator;
 • Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substanțelor;
 • Asistență pentru managementul proiectului și pentru alte activități necesare operaționalizării și funcționării laboratorului;
 • Activități de informare și publicitate.
 1. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):
 • Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc.);
 • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Finanțarea nerambursabilă este calculată după cum urmează:

 1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate): 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local;
 2. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile: 85% Fondul de Coeziune, 15% contribuția beneficiarului (buget de stat);
 3. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz): 85% Fondul de Coeziune, 14% buget de stat şi 1% beneficiar (bugetul local).

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

31 martie 2016 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță