Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.3 - proiecte fazate

Beneficiari eligibili

 • Administrator infrastructură aeroportuară

Obiectiv specific

OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Condiții beneficiari eligibili

 • Solicitanții eligibili în cadrul OS 2.3. sunt administratorii infrastructurii aeroportuare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:

 • Proiecte fazate ce vizează dezvoltarea infrastructurii aeroportuare:
  • Construcție/extindere/modernizare terminale;
  • Reabilitare/modernizare/extindere piste, căi de rulare, platforme etc.;
  • Instalații aferente infrastructurii aeroportuare (balizaj, sisteme iluminare, etc.);
  • Măsuri ce vizează protecția mediului;
  • Alte activități dacă acestea au fost incluse în proiectul inițial aprobat de AM POST.

În cadrul fiecărui proiect de investiţii vor fi finanţate activităţi cu caracter general:

 • Managementul de proiect;
 • Asistență pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrărilor etc;
 • Informare şi publicitate (inclusiv conștientizarea și educarea publicului cu privire la acțiunile finanțate prin proiect);
 • Sprijin pentru derularea activității UIP.

 

Atenție !  Finanțarea aeroporturilor este eligibilă doar în următoarele condiții:

 • asigură măsuri de protecție a mediului sau sunt însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al infrastructure aeroportuare asupra mediului;
 • respectă standardele și cerințele specificat în cadrul MPGT și vor fi orientate spre nevoile de infrastructură specifice fiecărui aeroport în funcţie de necesarul de investiții corelat cu evoluția cererii.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Alocare POIM (valoare netă) OS 2.3: 10 mil. euro
 • Buget limită apel OS 2.3: 10 mil. euro
 • Buget limită contractare OS 2.3: 10 mil. euro

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR): 75%

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat): 23%

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului: 2%

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin ghid. Proiectele se depun în MySMIS după ce parcurg etapa de pregătire a proiectelor. 

Proiectele din cadrul OS 2.3 se supun procedurii de pregătire a portofoliului, cu sprijinul AM POIM/OIT, după caz. Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, proiectul se va depune la AM POIM/OIT în format electronic, pe CD. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

12 septembrie 2016 - 15 ianuarie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță