Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 6.3

Beneficiari eligibili

  • Operatorul de distribuție/transport şi de sistem pentru energie electrică

Obiectiv specific

OS 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor 

Condiții beneficiari eligibili

  • Operatorii concesionari de distribuţie energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data depunerii solicitării).

Atenție! Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice (subsisteme de măsurare, subsisteme de transmitere a informaţiilor / datelor, subsisteme de gestiune / management a informaţiilor / datelor colectate și stocate în contoare), incluzând toate elementele componente ale unui sistem de măsurare inteligentă (de ex. grupuri de măsură, data concentratoare, filtre de semnal şi repetoare, sistem de achiziţie a datelor de la contoare, sistem avansat de procesare şi gestiune a datelor măsurate); subsistemele de gestiune a informaţiilor din contoare pot utiliza arhitectura managementul datelor de la contoare (MDM), inclusiv achiziții de extindere / modernizare Hardware-ul și software-ul aferente sistemelor inteligente proiectate să deservească toți clienții operatorului pot fi eligibile, în baza furnizării / existenței unei justificări legate de dezvoltarea ulterioară a sistemului de monitorizare. Achiziția și implementarea interfețelor necesare integrării sistemelor operaționale existente și viitoare ale solicitantului în subsistemul de gestiune/management al informațiilor este eligibilă cu justificarea necesității pentru atingerea obiectivului proiectului;
  • Modernizarea / retehnologizarea şi/sau extinderea rețelei de distribuție de joasă / medie tensiune (ex. stații de transformare cu echipamentele aferente, rețeaua de distribuție, posturile de transformare) și integrarea echipamentelelor îintr-un sistem SCADA, aferente zonei omogene din proiectul propus, în vederea asigurării condițiilor optime de realizare a sistemelor de măsurare inteligentă care să permită adaptarea acestora la sisteme de comunicare digitale bidirecționale, monitorizarea interactivă, inteligentă și in timp real sau aproape real și gestionarea consumului de energie electrică, cu pierderi minime și cu un nivel înalt de securitate, siguranță și de calitate în aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrică  (de ex. lucrări de modernizarea / retehnologizarea liniilor electrice aeriene sau subterane sau a instalațiilor / echipamentelor electrice din posturile și stațiile de transformare pentru asigurarea funcționalității obligatorii ale sistemelor de măsurare inteligentă implementate pe întreg lanțul operator de distribuție concesionar – consumator final);
  • Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare realizarii implementării sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu OS 6.3.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit după cum urmează:

  • Alocare netă POIM: 33.117.647 Euro;
  • Buget limită apel / Buget limită contractare: 39.741.176,4 Euro.

Pentru proiectele finanțate prin Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% buget de stat.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 5.000.000 euro (inclusiv TVA) / proiect.

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este Apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau pre-identificate, corelat cu cadrul de performanţă al POIM.

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014.

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3 din Ghidul Solicitantului.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021