Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 6.2

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv specific

6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Condiții beneficiari eligibili

 • Societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE) care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile:

 • Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:
  • Instalaţii / echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant, inclusiv:
   • Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces industrial;
   • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
   • Sistem de comunicare date;
   • Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele);
   • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni.
   • Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).
 • Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc);
 • Managementul proiectului, auditul proiectului;
 • Informare şi publicitate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit după cum urmează:

Acțiune Alocare netă POIM (euro) Buget limită apel (euro) Buget limită contractare (euro)
Total 7.884.197 11.826.296 9.461.036

AM POIM va primi cereri de finanţare cu o valoare eligibilă ce reprezintă aproximativ 150% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limită pe apel) şi va putea contracta până la 120% din alocarea brută la nivelul Obiectivului Specific 6.2., într-o anumită marjă, în funcţie de nivelul de supracontractare de la nivelul întregii axe prioritare 6.

Pentru proiectele finanţate prin Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% buget de stat.

Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia - mică, mijlocie sau mare) nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare.

Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 200.000 euro, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoarea mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

20 martie 2018 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță