Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.6

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.6: Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațională

Condiții beneficiari eligibili

 • Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • Ministerul Transporturilor / Operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei desemnat în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Poliţia rutieră – Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române / Poliția Transporturi – Direcția de Poliție Transporturi / Poliţia de Frontieră Română, după caz.

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Construcţia / modernizarea infrastructurii de acces în punctele de trecere a frontierei, inclusiv în vamă; 
 • Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente;
 • Achiziţia de echipamente specifice activităţii de control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de echipamente de scanare;
 • Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi dirijare a traficului, inclusiv achiziția de echipamente specifice activității de verificare la frontieră;
 • Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în punctele de trecere a frontierei și pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte;
 • Activități cu caracter general:

          - Managementul de proiect;
          - Asistență pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrărilor etc;
          - Informare şi publicitate;
          - Sprijin pentru derularea activității UIP.

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Alocare POIM (valoare netă în euro): 21.299.071
 • Buget limită apel: 31.948.607
 • Buget limită contractare: 25.558.885
 • Valoarea proiectelor

      Nu există o valoare minimă sau maximă a proiectelor propuse.

 • Ratele de cofinanțare a proiectelor

      FEDR: 75% 
      Bugetul de Stat: 25%

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. 

Proiectele care au parcurs etapa de pregătire a portofoliului de proiecte vor fi depuse prin MySMIS 2014.

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană