Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.5

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.5: Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Condiții beneficiari eligibili

 • Administratorii infrastructurii de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte instituţii publice);
 • Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor / infrastructura rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane;
 • Direcția Rutieră din Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția de Poliție Transporturi, individual sau în parteneriat cu aplicantul pentru proiectele de siguranţă şi securitate.

 

Activități/Cheltuieli eligibile

A. Proiecte ce vizează implementarea de măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate modurile de transport (noi și fazate):

 • Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală;
 • Implementarea unor măsuri specifice în localităţile liniare de-a lungul drumurilor europene şi naţionale (semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, stații de autobuz laterale, parcări, etc.);
 • Construcția unor bariere de tip New Jersey pe toate drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție între sensurile de mers;
 • Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi);
 • Implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a interfeţelor între diverse moduri de transport STI, acolo unde nu au fost implementate ca parte a intervenţiilor la nivelul infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nivelul acțiunilor de control a traficului;
 • Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite;
 • Extinderea sistemelor mobile și fixe de monitorizare a traficului și de supraveghere automată, pe toate modurile de transport;
 • Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții echivalente de protecție în vederea asigurării protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii /altor calamități naturale (pentru infrastructura existentă, unde nu se prevăd investiții integrate prin POIM din alte OS);
 • Achiziţionarea de echipamente de pe şenale - canal navigabil şi alte tipuri de echipamente cu rol în asigurarea siguranţei şi securităţii transporturilor indiferent de modul de transport;
 • Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei și securității pe toate modurile de transport, inclusiv proiectele fazate.

B. Proiecte ce vizează implementarea de măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport:

 • Activități de monitorizare și de elaborare a unor studii privind efectele negative asupra mediului cauzate de activităţile de transport pentru proiectele de investiții finanțate din POIM sau care vor fi propuse;
 • Instalarea de panouri de protecţie împotriva zgomotului;
 • Creşterea capacităţii de depoluare pe căile navigabile şi maritime, în special pe Dunăre;
 • Covoarea astfaltice fonoabsorbante;
 • Perdele forestiere;
 • Achiziţia de nave multifuncţionale PSI (în relație cu protecția mediului).

În cadrul fiecărui proiect de investiţii vor fi finanţate activităţi cu caracter general:

 • Activitățile de pregătire a proiectului (pentru OS 2.5. nu se finanțează, ca regulă, proiecte distincte de pregătire a proiectelor, dar cheltuielile de pregătire pot fi decontate ulterior din proiectul aprobat);
 • Managementul de proiect;
 • Asistență pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrărilor etc;
 • Informare şi publicitate (inclusiv conștientizarea și educarea publicului cu privire la acțiunile finanțate prin proiect);
 • Sprijin pentru derularea activității UIP.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

 

Acțiune

Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro)*

Buget limită apel (mil. euro)*

Buget limită contractare (mil. euro)**

A1

Proiecte noi de siguranţă a traficului şi securităţii transporturilor pentru toate modurile de transport

76,726

119,324

93,765

B

Proiecte ce vizează implementarea de măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport

A2

Proiecte fazate de siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate modurile de transport

8,47

8,47

8,47

Total OS 2.5.

85,196

127,794

102,235

 

Ratele de cofinanțare a proiectelor:

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR)

75%

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat)

25%

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. 

Proiectele care au parcurs etapa de pregătire a portofoliului de proiecte vor fi depuse prin MySMIS 2014.

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 iulie 2016 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021