Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 7.2

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiar eligibil este Municipiul București

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul OS 7.2 vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative, în cadrul unui proiect integrat care poate include componentele de mai jos: 

  • Optimizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică;
  • Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic;
  • Implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2, acolo unde este necesar;
  • Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive;
  • Implementarea/Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea proiectului major de termoficare al Municipiului București a fost calculată/estimată din proiectul propus de către Primăria Municipiului București.

Valoarea finanțării nerambursabile este următoarea:

  • 85% Fondul de Coeziune
  • 13% buget de stat
  • 2% buget local

În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, această structură de finanţare menționată se aplică necesarului de finanţare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenţa (non-funding gap) până la incidenţa totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. 

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană