Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 7.2

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiar eligibil este Municipiul București

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul OS 7.2 vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative, în cadrul unui proiect integrat care poate include componentele de mai jos: 

  • Optimizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică;
  • Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic;
  • Implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2, acolo unde este necesar;
  • Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive;
  • Implementarea/Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea proiectului major de termoficare al Municipiului București a fost calculată/estimată din proiectul propus de către Primăria Municipiului București.

Valoarea finanțării nerambursabile este următoarea:

  • 85% Fondul de Coeziune
  • 13% buget de stat
  • 2% buget local

În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, această structură de finanţare menționată se aplică necesarului de finanţare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenţa (non-funding gap) până la incidenţa totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. 

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021