Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 7.1 - proiecte noi

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Condiții beneficiari eligibili

 • Unități administrativ teritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare, prin autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007- 2013 în cadrul AP 3) precum și din alte localități, în limita resurselor financiare disponibile. 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Proiecte integrate de termoficare (noi):

 • Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane. Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni:
  • Modernizarea / extinderea rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea rețelei de transport şi distribuția va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
  • Achiziționarea / modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
  • Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET). 

B. Proiectele de termoficare ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcţie de resursele financiare disponibile, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul OS 7.1 vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative, în cadrul unui proiect integrat care poate include componentele de mai jos:

 • Modernizarea / extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2;
 • Extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
 • Achiziționarea / modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
 • Implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET). 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat pentru proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate noi și alte orașe:

 • Alocare netă POIM: 35.372.705,00 euro;
 • Buget limită apel: 106.118.115,00 euro - nivelul maxim până la care AM POIM primește cereri de finanțare (stabilit în corelare cu art. 12, OUG nr.40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare).

Se propune ca valoarea maximă a finanțării acordate pentru un proiect de investiții să nu depășească 20.000.000 Euro (echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare).

Ca regulă generală, valoarea proiectelor din cadrul OS 7.1 a fost determinată după cum urmează:

 • Pentru proiectele integrate noi de termoficare valoarea a fost estimată pe baza informațiilor din proiectele de asistență tehnică care pregătesc studiile de fezabilitate / cererile de finanțare pentru proiectele ce vor fi promovate spre finanțare în cadrul POIM;
 • Pentru proiectele integrate noi de termoficare, altele decât cele 7 preidentificate, valoarea a fost estimată pe baza propunerilor inaintate la AM POIM, de către autoritățile publice interesate și a limitărilor impuse de reglementările privind acordarea ajutorului de stat exceptat de la notificare.

Valoarea maximă a finanţării acordate este de 98% (85% FEDR + 13% buget de stat), iar contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului este de 2%.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

03 septembrie 2020 - 31 decembrie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță