Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 7.1 - proiecte noi

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt unități administrativ teritoriale definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3).

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiecte integrate de termoficare vor fi depuse pentru cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul OS 7.1 vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative, în cadrul unui proiect integrat care poate include componentele de mai jos: 

  • Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
  • Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
  • Implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Pentru proiectele finanţate prin OS 7.1, sursele de finanțare se asigură:

  • 85% Fondul European de Dezvoltare Regională
  • 13% buget de stat
  • 2% buget local

În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, această structură de finanţare menționată se aplică necesarului de finanţare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenţa (non-funding gap) până la incidenţa totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. 

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Ieri, 10 iulie 2020
09 iulie 2020