Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 8.2

Beneficiari eligibili

 • Operatorul de transport şi de sistem pentru gaze naturale

Obiective specifice

OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Condiții beneficiari eligibili

 • Solicitanții eligibili în cadrul Obiectivul specific 8.2., acțiunea B, sunt:
  • Operatorul de transport şi de sistem pentru gaze naturale, conform Legii nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ”- S.A.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor aferente OS 8.1 și OS 8.2 trebuie să vizeze investiţii în:

 • realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport:
  • lucrările aferente realizării / modernizării liniilor electrice aeriene cu tensiune de linie nominala mai mare de 110 kV;
  • lucrările aferente realizării / modernizării stațiilor electrice cu tensiuni de funcţionare mai mari de 110 kV.
 • dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale:
  • construcţia unor noi conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune (inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente pentru vehicularea gazelor naturale);
  • construcția stațiilor de comprimare / recomprimare.

Alte activităţi / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării reţelelor de transport de energie electrica, în conformitate cu OS 8.1. și a rețelelor de transport de gaze naturale, în conformitate cu OS 8.2., cu respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat.

În cadrul fiecărui proiect de investiţii vor fi cuprinse activităţi cu caracter general:

 • Managementul de proiect;
 • Asistență pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrărilor etc;
 • Informare şi publicitate (obligatoriu);
 • Sprijin pentru derularea activității UIP.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

Acțiune Alocare netă POIM (euro) Buget limită apel* (euro) Buget limită contractare**(euro)
A. Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport 23.529.410 35.294.115 28.235.292
B. Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi conducte) 51.700.000 77.550.000 62.040.000
Total 75.229.410 112.844.115 90.275.292

* Alocare indicativă fără rezervă de performanță.
** Bugetul limită al apelului prezintă nivelul maxim până la care AM POIM primește cereri de finanțare (cca. 150% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de 31.12.2018, apelul va fi suspendat și reluat ulterior în funcție de sumele disponibile în urma evaluării, contractării și/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanță).

Pentru proiectele finanţate prin Obiectivelor specifice 8.1 şi 8.2. se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile, astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% buget de stat.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 100% (85% FEDR + 15% buget de stat)
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 0%
Contribuţia comunitară (FEDR) la finanţarea acordată 85%
Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) 15%

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate, se va transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

30 martie 2018 - 31 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță