Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 8.2

Beneficiari eligibili

 • Operatorul de transport şi de sistem pentru gaze naturale

Obiective specifice

OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Condiții beneficiari eligibili

 • Solicitanții eligibili în cadrul Obiectivul specific 8.2, acțiunea B, sunt:
  • Operatorul de transport şi de sistem pentru gaze naturale, conform Legii nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ”- S.A.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui obiectiv specific vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea următoarelor acțiuni:

A. Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene şi staţii);

B. Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale prin construcţia unor noi conducte si îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a interconectărilor cu sistemele de transport ale statelor vecine.

Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor aferente OS 8.1 și OS 8.2 trebuie să vizeze investiţii în:

 • realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport:
  • lucrările aferente realizării / modernizării liniilor electrice aeriene cu tensiune de linie nominala mai mare de 110 kV;
  • lucrările aferente realizării / modernizării stațiilor electrice cu tensiuni de funcţionare mai mari de 110 kV.
 • dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale:
  • construcţia unor noi conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune (inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente pentru vehicularea gazelor naturale);
  • construcția stațiilor de comprimare / stații de măsurare gaze.

Alte activităţi / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării reţelelor de transport de energie electrică, în conformitate cu OS 8.1. și a rețelelor de transport de gaze naturale/în conformitate cu OS 8.2. cu respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat.

În cadrul fiecărui proiect de investiţii vor fi cuprinse activităţi cu caracter general:

 • Managementul de proiect;
 • Asistență pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrărilor etc;
 • Informare şi publicitate (obligatoriu);
 • Sprijin pentru derularea activității UIP.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

Acțiune Alocare netă POIM (euro) Buget limită apel (euro) Buget limită contractare (euro)
A. Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport 23.529.410 47.058.820 35.294.115
B. Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi conducte) 51.700.000 103.400.000 77.550.000
Total 75.229.410 150.458.820 112.844.115

Se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile, astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% buget de stat.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

04 noiembrie 2019 - 04 noiembrie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță