Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.7

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 2.7: Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

Condiții beneficiari eligibili

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes naţional desemnat conform legii;
 • Ministerul Transporturilor și alte categorii relevante de beneficiari;
 • Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Ministerul Transporturilor-Autoritatea de Reformă Feroviară).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T (noi şi fazate), inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare:

 • Reabilitarea/Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T;
 • Eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TEN-T central;
 • Îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat);
 • Modernizarea gărilor, prioritare fiind cele situate pe rețeaua TEN-T centrală (corelat cu prioritizarea MPGT);
 • Eliminarea restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea schimbătoarelor, etc.);
 • Implementarea altor măsuri care asigură îmbunătăţire serviciilor;

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz):

 • Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
 • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare;  
 • Asistenţă din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999.  
 • Îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat);
 • Pregătirea de către ARF/autoritatea responsabilă cu realizarea reformei, a licitaţiilor pentru contractele de servicii publice (analiza de opţiuni, cadrul legislativ, inventarierea şi transferul activelor relevante de la CFR Călători, documentaţiile de licitaţie, inclusiv contractele de servicii publice, pregătirea sistemului de monitorizare al performanței serviciilor în ARF, etc.);
 • Realizarea unui audit exhaustiv al activelor, costurilor şi eficienţei operatiorilor CFR SA şi CFR Călători;
 • Identificarea, implementarea şi monitorizarea măsurilor de reducere a costurilor şi eficientizare a activităţilor derulate la nivelul CFR Infrastructură și CFR Călători;
 • Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit;
 • Alte studii identificate de MT/ARF/autoritatea responsabilă cu realizarea reformei ca fiind necesare pentru realizarea reformei;
 • Studii de fundamentare a măsurilor de reformă propuse.

Alte activităţi/echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare, în conformitate cu OS 2.7.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Alocare POIM: 447,28 mil euro
 • Buget limită apel: 670,92 mil euro
 • Buget limită contractare: 536,74 mil euro

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 75% FC/FEDR 
Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) : 25%

 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun în MySMIS după ce parcurg etapa de pregătire a proiectelor. 

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

30 mai 2016 - 31 decembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 noiembrie 2020
Ieri, 23 noiembrie 2020