Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 3.1.1 Sprijin pentru IMM-uri

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

Acțiunea 3.1.1 Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în parteneriat cu Agențiile Regionale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru operațiunea de tip a):

1. Achiziția de servicii de informare și publicitate a proiectului conform manualului de identitate vizuală;

2. Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și instalații conexe necesare pentru funcționarea platformei de evaluare și contractare proiecte, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor);

3. Selectarea băncilor care vor fi implicate in fluxul de derulare a operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de ajutor de stat;

4. Achiziția de licențe software specifice funcționării platformei de evaluare și contractare proiecte (inclusiv dezvoltare / actualizare cod);

5. Achiziția de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;

6. Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul);

7. Activitatea echipelor de implementare (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).

Pentru operațiunile de tip b) și c) și d) beneficiarul va avea rolul de gestionare a procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare a proiectelor de ajutor de stat iar activitățile eligibile vor fi asigurate în cadrul operațiunii de tip a).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 655.565.144,00 euro (echivalent în lei = 3.172.607.514,39 lei) la cursul valutar inforeuro din luna septembrie 2020:

 • 550.000.000,00 euro FEDR (2.661.725.000,00 lei);
 • 105.565.144,00 euro BS (510.882.514.38 lei).

La această alocare se adaugă:

 • 344.434.856,00 euro (1.666.892.485,61 lei) , în conformitate cu prevederile OUG 130/2020 și prin utilizarea mecanismului de supracontractare în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015;
 • 10.990.467,20 euro (53.188.366,01 lei) pentru asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat:
  • 9.200.000,00 euro FEDR și
  • 1.790.467,31 euro BS

Bugetul total  al apelului este de 1.010.990.467,20 euro (4.892.688.366,01 lei).

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de 1.010.990.467,20 euro FEDR+BS, constituită din:

 • Asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat 10.990.467,31 euro (9.200.000,00 euro FEDR și 1.790.467,31 euro BS) echivalentul în lei;
 • Schema de ajutor de stat pentru beneficiari finali în valoare de 935.750.500,00 euro (Fond special pentru finanțarea IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19), din care 885.750.500,00 euro alocați în cadrul prezentului ghid și 114.249.500,00 euro contribuția proprie a beneficiarilor de ajutor de stat, rezultând o valoare cumulată de 1.000.000.000,00 euro:
  • MICROGRANT în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar – 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014- 2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat;
  • GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU, sub formă de cost unitar - 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiarii de ajutor de stat;
  • GRANTURI PENTRU INVESTIȚII în activități productive: echivalentul în lei a 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014- 2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie a beneficiarii de ajutor de stat.

Rata de cofinanțare: 

 • Dacă solicitantul/partenerul este finanțat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile;
 • Dacă solicitantul este finanțat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, cât și din fonduri proprii, precum și dacă este finanțat doar din fonduri proprii, valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.

Pentru o operatiune cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare / rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 25%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 75%).

Pentru operatiunile b), c) și d), rata de cofinanțare este:

 • Microgrant – 0%;
 • Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;
 • Granturile pentru investiții în activități productive – minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea proiectului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%).

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

11 septembrie 2020 - 30 septembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 01 octombrie 2020
Ieri, 30 septembrie 2020