Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.1 - E-guvernare și Open Data

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.3 Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA 

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorităţi / instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care:

  • gestionează / coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viaţă predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viaţă;

  • gestionează / coordonează / asigură servicii sau acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor legate de evenimentele de viaţă.

 • Parteneriate între cei menţionati mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică. Dezvoltarea, implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune;
 • Activități necesare informării şi publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru:
  • elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanţare);
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică, servicii pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;
 • Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară / finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POC), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 23.952.760 euro FEDR, echivalentul în lei – 110.752.771,69 la cursul Inforeuro din luna august.

În cadrul apelului vor fi acceptate proiecte cu valoare totală cumulată maximă nerambursabilă de 23.952.760 euro FEDR, echivalentul în lei – 110.752.771,69 la cursul Inforeuro din luna august.

Rata de cofinanțare:

Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanţare nerambursabilă:

 • Dacă solicitantul/partenerul este finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile;
 • Dacă solicitantul/partenerul este finanţat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi dacă este finanţat doar din fonduri proprii, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului/partenerului.

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare / rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 12,5%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 87,5%).

Depunerea proiectului

Cererile de finanţare se vor depune prin intermediul aplicaţiei electronice MySMIS2014.

Înregistrarea si transmiterea proiectelor se va putea face începând cu ora 9.00 a primei zile aferente perioadei în care apelul este deschis, respectiv 6 septembrie 2018.

Tipul de depunere: continuă.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană