Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.1 - Infrastructuri de cercetare și inovare

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili sunt institutele de cercetare de drept public sau instituțiile de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, conform art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare şi respectă definiţia de organizaţie de cercetare din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01) și sunt conectate cu o structură economică de tip cluster (cluster, parc ştiinţific și tehnologic, pol de competitivitate sau asociații din domeniul infrastructurii de cercetare), existentă sau emergentă în vederea transferului și valorificării rezultatelor cercetării obținute cu aceste investiții, de către membrii structurii respective și ale căror proiecte de infrastructură de cercetare sunt incluse în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017 – 2027 aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare pentru realizarea investiției:

 • achiziţionarea de teren;
 • construcţie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare destinaţie clădiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD (include activitățile cu elaborarea studiilor eligibile la finanțare în conformitate cu Anexa 7 la HG nr. 907/2016);
 • achiziţionarea de active corporale pentru CD:
  • clădiri şi/sau suprafeţe în cadrul clădirilor, sisteme mobile, instalaţii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 • achiziţionarea de active necorporale pentru CD;
 • management de proiect;
 • activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este dedicată doar regiunilor mai puțin dezvoltate astfel:

 • 29.411.765 mil. Euro (cu posibilitatea suplimentării acestei sume după aprobarea de către Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate a realocărilor de fonduri propuse în cadrul Axei 1 POC) sau
 • 135.994.119 Lei (curs InforEuro august 2018 4,6238 lei=1 euro).

Sunt eligibile pentru finanțare proiectele care se implementează în toate regiunile din România, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 978.260,869 EURO) și 92.000.000 lei (echivalentul în lei a 20 milioane Euro).

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 230.000.000 lei (50 milioane Euro) conform Regulamentului UE nr. 1303/2013.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 august 2018 - 18 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță