Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.1 - Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.3 Creşterea utilizǎrii sistemelor de e-guvernare

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR).

Activității eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Achiziţia de servicii de informare şi publicitate a proiectului conform manualului de identitate vizuală;
 • Achiziţia de servicii de elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru realizarea Cloudului Guvernamental, inclusiv avize, acorduri, autorizaţii de principiu etc. (faza depunere cerere de finanțare);
 • Achiziția de servicii de implementare tehnica a cloudului guvernamental;
 • Achiziția de servicii/lucrări  deamenajare spații pentru găzduirea infrastructurii IT de Cloud Guvernamental și racordarea la utilități (inclusiv avize, acorduri, autorizații, etc.);
 • Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și instalații conexe necesare pentru funcționarea Cloudului Guvernamental, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor);
 • Achiziția de licențe software specifice funcționării Cloudului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod);
 • Achiziţia de servicii de instruire / formare profesională specifică (pentru personalul care operează/administrează Cloudul Guvernamental);
 • Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;
 • Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 20.215.533 euro FEDR+BS (echivalent în lei = 95.661.923,71 la cursul valutar Inforeuro din luna august 2019, 1 euro = 4.7321 lei, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii.

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului: 45.000.000 euro FEDR+BS (echivalent în lei = 212.944.500 la cursul valutar inforeuro din luna august 2019.

Rata de cofinanțare:

Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanţare nerambursabilă:

 • Dacă solicitantul/partenerul este finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.
 • Dacă solicitantul este finanţat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi dacă este finanţat doar din fonduri proprii, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

05 septembrie 2019 - 30 noiembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță