Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.1.1

Beneficiari eligibili

  • Microîntreprindere
  • Întreprindere Mare
  • IMM

Obiectiv specific

OS 2.1 Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză

Acţiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Condiții beneficiari eligibili

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, care, la data depunerii cererii de finanțare, sunt notificate la ANCOM ca furnizori de  comunicații electronice de cel puțin 3 ani și care, în ultimii 3 ani, anteriori aceleași date, nu au întrerupt furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și nici nu au avut suspendat acest drept. Aceeași condiție trebuie îndeplinită inclusiv la data semnării contractului de finanţare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Derularea activităților aferente achiziționării activelor corporale (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier;
  • Derularea activităților aferente achiziţionării aplicaţiilor software necesare;
  • Derularea activităților aferente realizării construcțiilor speciale/instalațiilor necesare pentru proiect.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea pentru acest apel este de 63.788.552,64 euro (FEDR+BS), echivalentul în lei a 296.253.175,03 la cursul info euro de 4,6443 lei/euro din luna iunie.

Alocarea pentru zona ITI Delta Dunării  este de 2.782.350 euro (FEDR+BS) echivalentul în lei a 12.922.068,11 la cursul info euro de 4,6443 lei/euro din luna  iunie.

În cadrul fiecărui proiect, valoarea eligibilă totală pentru fiecare proiect se calculează ca produs între numărul de gospodării din județ care vor avea acces la bandă largă ca urmare a implementării proiectului și valoarea eligibilă medie pentru o gospodărie care poate fi de maxim 540 euro (echivalent lei).

Valoarea maximă nerambursabilă totală acordată pe proiect, în funcţie de dimensiunea întreprinderii solicitante, este de:

Euro (echivalent lei)

Dimensiune întreprindere Număr de gospodării neacoperite, conform Anexei 2
> 15.000 > 10.000 și ≤ 15.000 ≤ 10.000
Microîntreprinderi și întreprinderi mici 4.665.600  2.916.000  1.895.400
Întreprinderi mijlocii 3.628.800  2.268.000  1.474.200
Întreprinderi mari 2.592.000  1.620.000 1.053.000 

Rata de cofinanțare:

Intensitatea maximă care se acordă pentru infrastructura de broadband în cadrul Schemei de ajutor de stat, depinde de dimensiunea întreprinderii solicitante, respectiv:

Intensitatea maximă a ajutorului (%) Dimensiune întreprindere
90% Microîntreprinderi și întreprinderi mici
70% Întreprinderi mijlocii
50% Întreprinderi mari

Acțiunea 2.1.1 implică proiecte cu impact la nivel național care acoperă toate regiunile mai puțin dezvoltate de pe teritoriul României.  În consecință, valoarea finanţării nerambursabile se constituie astfel:

  • 85% FEDR și 15% buget de stat.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 august 2018 - 03 noiembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021