Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului

Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Proiect 1 -  Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT:
  • Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO cu partener Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).
 • Proiect 2 -  Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic:
  • Serviciul Român de Informații prin Centrul Național Cyberint cu partener Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea, implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune;
 • Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare, integrare și punere în funcțiune atât pentru produsele hardware cât și pentru cele software;
 • Activități necesare informării și publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  • elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanțare);
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și/sau servicii de asistență juridică, servicii pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică).
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță;
 • Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC), inclusiv din punct de vedere al securității aplicației și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 30.000.000 euro FEDR, echivalentul în lei – 139.329.000 lei la cursul INFOREURO de 4,6443 lei pentru un euro din luna iunie 2018.

În cadrul acestui apel vor fi acceptate două proiecte, cu valoare cumulată totală maximă nerambursabilă de 30.000.000 euro FEDR, echivalentul în lei – 139.329.000 lei la cursul INFOREURO de 4,6443 lei pentru un euro din luna iunie 2018.

Rata de cofinanțare:

Ajutorul se acordă solicitantului sub formă de finanțare nerambursabilă:

 • Dacă solicitantul este finanțat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.
 • Dacă solicitantul este finanțat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, cât și din fonduri proprii, precum și dacă este finanțat doar din fonduri proprii, valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare / rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 12,5%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 87,5%).

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

02 iulie 2018 - 31 ianuarie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță